Culture and art

Культура и искусство

Значки с изображением обелиска Славы на горе Митридат. 1978, 1980